A&L SOLUTION

Služby

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • kompletní zpracování účetnictví a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek včetně kontroly jejich úhrad
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • zpracování bankovních výpisů a vyhotovení příkazů k úhradě
 • vedení pokladní knihy
 • možnost vystavování vydaných faktur dle přání klienta
 • zpracování mezd
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracovnání vnitřních směrnic a postupů účtování
 • měsíční (čtvrtletní) zpracovnání přiznání k DPH včetně příloh
 • zpracování ostatních daní, ke kterým je klient registrován (daň z příjmů, silniční daň, darovací daň...)
 • účetní poradenství a příprava dokladů ke kontrolám
 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ
 • zastupování klienta na úřadech
 • účetní závěrka
 • předávání pokladů v sídle Vaši společnosti
 

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence včetně všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek včetně kontroly jejich úhrad
 • vedení a evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • zpracování bankovních výpisů a příkazů k úhradě
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování ostatních daní (silniční daň...)
 • roční závěrka
 • daňové přiznání včetně přehledů pro OSSZ a ZP
 

Daně a daňová přiznání

Nevyznáte se ve světě daní a potřebujete řešení? Poradíme Vám, vyplníme za Vás daňové přiznání a podáme ho na příslušném finančním úřadě.

Daně přímé:

Daň z příjmů

 • daň z příjmů PO
 • daň z příjmů FO

Daně majetkové

 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovisti
 • Daň dědická
 • Daň darovací

Daně nepřímé:

 • Daň z přídaného hodnoty (DPH)
 • Spotřební daň
 • Ekologická daň
 

Zpracování mezd a personalistika

 • kompletní zpracování mezd a personalistiky
 • příprava a zpracovnání pracovních smluv
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců u OSSZ a ZP
 • zpracovnání měsíčních přehledů
 • zpracovnání výplatních pásek
 • příprava příkazu k úhradě
 • zpracovnání ročního vyúčtování
 • zpracovnání a odeslání ELDP
 • zastupování při kontrolách
 • ostatní zpracování podkladů (úraz,žádosti...)
 

Zastupování klienta

Na základě plné moci zastupujeme klienta ve veškerých záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi.

 

Prodej ekonomických systémů

Společnost Účetnictví-LUKA s.r.o. je partnerem firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s., která poskytuje ekonomické systémy MONEY a partnerem firmy STORMWARE s.r.o., která poskytuje ekonomické systémy POHODA.

Pokud máte o nějaký produkt těchto firem zájem, neváhejte nás kontaktovat. Vybereme nejvhodnější systém pro Vaše podnikání, objednáme ho a rádi Vám pomůžeme s jeho instalací.

Rádi Vám také odpovíme na Vaše dotazy a problémy, týkající se těchto produktů.