A&L SOLUTION

Pro firmy

Popis a analýza pracovního místa, inzerce volné pracovní pozice, předvýběr vhodných uchazečů o pracovní pozici, osobní pohovory, vyhodnocení výběrového řízení, určení kompetencí na dané pracovní pozici.

To je jen výčet aktivit, kterými se musí personalista zabývat, pokud hledá vhodného uchazeče na určitou pracovní pozici. Není tajemstvím, že jde o náročný proces, který zabere několik dnů až týdnů. Nezřídka se stává, že ve firmách, které nemají rozpočet na vlastní personální oddělení nebo interního personalistu, se těmito aktivitami většinou pověří ten pracovník, který je zrovna tzv. „po ruce“ a má nejvíce času. Bohužel ale v těchto případech dochází buď k tomu, že je vybrán nesprávný uchazeč nebo k vysoké fluktuaci a tudíž i ke zvýšení nákladů firmy. Výběrové řízení se musí tedy opakovat a pracovníkovi, který je tímto úkolem pověřen, utíká mezi tím jeho vlastní pracovní povinnosti.

Řešením pro takové firmy je „pronájem“ externího personalisty.

Služby externího personalisty:

  • Konzultace
  • Výběrové řízení na míru
  • Personalista pro Vaši firmu – dlouhodobá spolupráce

Každá zakázka je jedinečná, proto nás neváhejte kontaktovat na e-mail nebo telefonicky a my Vám připravíme konkrétní cenovou nabídku, dle Vašich potřeb.